برگزاری  بیست و پنجمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد در شرکت برق منطقه ای مازندران (۱۳۹۷/۱۲/۰۴)

بیست و پنجمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد شرکت برق منطقه ای مازندران با دستور کار تحلیل شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد شرکت با حضور اعضای کمیته و مدعوین برگزار گردید.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای مازندران

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای مازندران

  شرکت برق منطقه ای مازندران

  شرکت برق منطقه ای مازندران یک شرکت در شهر ساری می باشد

   نظرات