انتصاب مدیر امور کارکنان و رفاه برق منطقه ای خوزستان

انتصاب مدیر امور کارکنان و رفاه برق منطقه ای خوزستان

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان طی حکمی مهناز منصوری را به عنوان مدیر امور کارکنان و رفاه این شرکت منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، با حکم صادره مهناز منصوری به عنوان مدیر امور کارکنان و رفاه منصوب شد تا تحت نظر معاونت منابع انسانی انجام وظیفه نماید.
در این حکم آمده، امید است با تکال به خداوند منان در انجام وظایف محوله در راستای خدمت به نظام مقدس جمهوری ایران و نیل به اهداف شرکت، موفق و موید باشید.
شایان ذکر است، مهناز منصوری چند وقت پیش با حکم مدیر عامل به سرپرستی امور کارکنان و رفاه شرکت انتخاب شده بود.
تمام/

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای خوزستان

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای خوزستان

  شرکت برق منطقه ای خوزستان

  شرکت برق منطقه ای خوزستان یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات