خاموشیهای مناطق قلعه گنج از تاریخ ۶ الی ۱۶ اسفند ۹۷

منبع خبر

شرکت توزیع نیروی برق استان کرمان (جنوب)

شرکت توزیع نیروی برق استان کرمان (جنوب)

شرکت توزیع نیروی برق استان کرمان (جنوب) یک شرکت در شهر کرمان می باشد

    نظرات