بهره برداری از مرکز نگهداری از آسیب دیدگان اجتماعی شهر ایلام در شش ماهه اول سال آینده

بهره برداری از مرکز نگهداری از آسیب دیدگان اجتماعی شهر ایلام در شش ماهه اول سال آینده

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات