۷۵ میلیارد ریال هزینه اماده سازی محوطه و خدمات روبنایی سایت های مسکن مهر کردستان

۷۵ میلیارد ریال هزینه اماده سازی محوطه و خدمات روبنایی سایت های مسکن مهر کردستان

ظهوری ادامه داد : در راستای انجام خدمات روبنایی در سایت های مسکن مهر با توجه به لزوم احداث واحدهای تجاری ، تعداد دو پروژه احداث واحدهای تجاری سایت مسکن مهر دگایران سنندج و احداث واحدهای تجاری سایت مسکن مهر میدان امام حسین قروه نیز با ۱۵ میلیارد ریال اعتبار جهت اجرا به پیمانکار واگذار شده است .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

    اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات