گزارش تصویری سفر وزیر راه وشهر سازی به استان مرکزی بازدید از پروژه هاوافتتاح چند پروژه

گزارش تصویری سفر وزیر راه وشهر سازی به استان مرکزی بازدید از پروژه هاوافتتاح چند پروژه

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى

    اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات