متن پیام مهندس سلطانی مدیرکل راه و شهرسازی به مناسبت روز مهندس

متن پیام مهندس سلطانی مدیرکل راه و شهرسازی به مناسبت روز مهندس

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات