کل درآمد ۱۰ ماهه شهرداری تبریز طی سال جاری بالغ بر ۱۶۸۵ میلیارد تومان است

کل درآمد ۱۰ ماهه شهرداری تبریز طی سال جاری بالغ بر ۱۶۸۵ میلیارد تومان است

به گزارش شهریار ، مرتضی موحدنیا امروز در جلسه شورای شهر تبریز گزارشی از عملکرد درآمدی شهرداری تبریز طی ۱۰ ماه سال جاری ارائه کرد و گفت: کل درآمد ۱۰ ماهه شهرداری تبریز طی سال جاری بالغ بر ۱۶۸۵ میلیارد تومان است که تحقق ۶۱ درصدی در این مدت داشته است.

وی ادامه داد: درآمد مناطق و مرکز ۱۱۷۹ میلیارد تومان، سازمان ها و شرکت های تابعه ۵۰۶، نقدی ۱۲۱۸ و غیرنقدی ۴۶۷ میلیارد تومان است.

موحدنیا سپس مقایسه ای از درآمد ۱۰ ماهه در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ ارائه کرد و افزود: کل درآمد ۹۶ طی ۱۰ ماه ۱۳۸۷ میلیارد تومان بود که تحقق ۵۷ درصدی داشت درحالیکه این تحقق در سال جاری طی مدت مشابه با ۱۶۸۵ میلیارد تومان، ۶۱ درصد است.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز مقایسه ای از عملکرد جاری و عمرانی شهرداری تبریز در ۱۰ ماهه سال ۹۷ نسبت به ۹۶ ارائه کرد و گفت: عملکرد جاری مناطق و مرکز طی ۱۰ ماه در سال ۹۶ بالغ بر ۵۸۴ میلیارد تومان و تحقق ۸۰ درصدی و در سال ۹۷، حدود ۵۷۸ میلیارد تومان و تحقق ۶۳ درصدی است. عملکرد جاری سازمان ها و شرکت های تابعه طی ۱۰ ماه در سال ۹۶ بالغ بر ۱۹۶ میلیارد تومان و تحقق ۸۱ درصدی و در سال ۹۷، حدود ۲۷۱ میلیارد تومان و تحقق ۶۵ درصدی است.

وی با بیان اینکه عملکرد عمرانی مناطق و مرکز طی ۱۰ ماه در سال ۹۶ بالغ بر ۲۵۷ میلیارد تومان و تحقق ۲۵ درصدی و در سال ۹۷، حدود ۲۳۵ میلیارد تومان و تحقق ۲۴ درصدی است، ادامه داد: عملکرد عمرانی سازمان ها و شرکت های تابعه طی ۱۰ ماه در سال ۹۶ بالغ بر ۱۹۹ میلیارد تومان و تحقق ۴۵ درصدی و در سال ۹۷، حدود ۳۰۳ میلیارد تومان و تحقق ۷۵ درصدی است.

موحدنیا افزود: عملکرد کل جاری در سال ۹۷ طی ۱۰ ماه ۸۴۹ میلیارد تومان است و تحقق ۶۳ درصدی دارد و همچنین عملکرد کل عمرانی طی این مدت ۵۳۸ میلیارد تومان است و تحقق ۳۹ درصدی را شاهد هستیم.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات