جدول گذاری خیابان داودی و آماده سازی جهت احداث پیاده رو

جدول گذاری خیابان داودی و آماده سازی جهت احداث پیاده رو

جدول گذاری خیابان داودی و آماده سازی جهت احداث پیاده رو

جدول گذاری خیابان داودی و آماده سازی..........

یکشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات