راه اندازی شیفت شب پاکبانان نواحی دوگانه

راه اندازی شیفت شب پاکبانان نواحی دوگانه

باعنایت به فرارسیدن سال نو ، پاکسازی معابردرشیفت شب توسط معاونت خدمات شهری شهرداری زابل

در نواحی دو گانه ،راه اندازی گردید.

از شهروندان فرهنگمدار تقاضا میگردد جهت مساعدت با پاکبانان زحمتکش شهرداری ،از ریختن زباله و ضایعات در مسیرهای تردد و داخل جوی ها ،خودداری نمایند .

روابط عمومی شورای اسلامی شهر وشهرداری زابل

لینک اصل خبر در سایت شهرداری زابل

    منبع خبر

    شهرداری زابل

    شهرداری زابل یک شهرداری در شهر زابل می باشد

      نظرات