برگزاری جلسه کارگروه راهبردی طرح احیاء و تعادل بخشی

جلسه کارگروه راهبردی طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان، معاون حفاظت و بهره برداری، معاون مالی، پشتیبانی و منابع انسانی، مدیر حراست و مدیر روابط عمومی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۵ اسفند ماه ۹۷ جلسه کارگروه راهبردی طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان، مهندس عرب پور معاون حفاظت و بهره برداری، آقای رضا سلاجقه معاون مالی، پشتیبانی و منابع انسانی، مهندس جعفری مدیر حراست، مهندس شکیبائی مدیر روابط عمومی و مدیران حوزه حفاظت در محل اتاق مدیرعامل برگزار گردید.

در ابتدای جلسه در خصوص تلویزیون های شهری که در سطح استان نصب شده و مسائل مربوط به پروژه اطلاع رسانی بحث وتبادل نظر صورت گرفت.

همچنین از دیگر موارد مطرح شده در جلسه بحث اسکن پرونده های حاظت بود که در خصوص آن هم اعضاء حاضر نظرات خود را ارائه نمودند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات