مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه دارای سوابق روشن و شفاف و فردی...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه :در این نشست که با حضور دکتر صادقی دادستان کرمانشاه، درویشی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه و جمعی از معاونین و مدیران دو دستگاه در محل دادسرای عمومی استان کرمانشاه برگزار گردید صیانت از منابع آب و حفظ حقوق عمومی برای بهره‌برداری درست از منابع آب، عامل توسعه پایدار و تداوم معیشت نسل بعد عنوان گردید.

در این نشست نخست درویشی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه با اشاره به وضعیت منابع آب استان، چاههای غیرمجاز را عاملی بسیار مهلک برای تداوم حیات آبخوان ها دانست و از عزم جدی شرکت برای عملیاتی کردن راهبردها و سیاست های حفاظتی وزارت نیرو خبر داد. درویشی سازگاری با کم آبی را آخرین نسخه برای علاج بحران آب دانست و لازمه انجام آن را همکاری و هماهنگی همه دستگاه های استان و به ویژه سیستم قضایی برشمرد. درویشی توجه دادستانی کرمانشاه به موضوع حفاظت از منابع آب را بسیار حیاتی و تاثیرگذار دانست و از حسن نظر دکتر صادقی تقدیر کرد.

دکتر صادقی دادستان کرمانشاه با تشکر از حضور شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در نشست مشترک، بحث انرژی را بنیان توسعه دانست که باید برای نسل آینده نیز منابع انرژی را باید حفظ کرد. وی با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری در مواجه با بیکاری، آب را نعمتی ارزشمند دانست که باید برای تولید محصولات استراتژیک آن را مصرف کرد. دکتر صادقی صیانت از منابع آب و حقوق عمومی را راه حلی برای توسعه پایدار و حفظ سهم نسل‌ آینده از مواهب خداوند دانست که با سرلوحه قرار دادن سند چشم انداز توسعه کشور، قانون قانونمندی را الزامی برای همه ذکر کرد تا بتوان به اهداف توسعه ای دست یافت. وی در خصوص مباحث مربوط به مدیریت منابع آب، اظهار داشت برای مدیریت این منابع باید مدیریت ارشد شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در صف مقدم باشد و دادستان و سایر عوامل پشت سر این صف قرار گیرند و با لحاظ قانون از معیشت و اشتغال مردم دفاع کند.  دکتر صادقی با اشاره به اهمیت فعالیت های اجرایی و اهتمام مدیران ارشد برای جذب اعتبارات در استان، مغفول ماندن نگاه کارشناسی دقیق به مسئله برنامه‌ریزی‌ها و به ویژه بحث آب را عاملی برای دور شدن از اصل ماموریت صیانت از منابع آب دانست و بر ایستادن در مقابل هر آنچه که می‌تواند رسالت ما در برابر حفاظت از منابع آب را به چالش بکشد تاکید کرد. وی اذعان داشت زمانی که برنامه های توسعه ای بدون ملاحظات فنی با توان منابع آب، همخوانی ندارند این‌گونه برنامه‌ها را باید متوقف کرد .

دکتر صادقی با اشاره به اینکه ضرورت دفاع از حقوق عمومی، ایستادگی در برابر برنامه‌هایی که منابع عمومی و مالی را از بین می‌برند وظیفه همه دستگاهها و به ویژه نهادهای تاثیرگذار دانست و بر لزوم برنامه‌های جدی تر برای توسعه مبتنی بر آب و حفاظت از منابع آب تاکید کرد. دکتر صادقی با اشاره به وضعیت چاههای غیر مجاز در استان که هم منابع آب را نابود می‌کنند و هم موجبات تضییع حقوق بهره برداران قانونی می شوند، از روند کند مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز در سال جاری اظهار ناخرسندی کرد. وی با اشاره به تکیه بر اولویت بخشی به بحث معیشت مردم و اینکه قانونگذار نمی خواهد کسی تحت تعقیب قرار گیرد کاهش پرکردن چاه های غیرمجاز به یک پنجم سال قبل را شایسته برنامه های سازگاری با کم آبی ندانست. دکتر صادقی با اشاره به شاخص‌های تخمینی مبنی بر وجود حدود ۱۰ هزار حلقه چاه مجاز غیر مجاز در استان، نبود همگرایی مثبت در برخورد با تهدید منابع آب را عامل اصلی عدم حصول نتیجه دانست. وی نقد شیوه های کار را تضعیف مدیریت ندانسته بلکه از آن به عنوان عاملی برای بیان دغدغه مشترک ذکر کرد، دغدغه ای که همان حفظ منابع حیاتی آب است. دادستان کرمانشاه با انتقاد از ضعف اراده جدی برای پیشبرد برنامه های حفاظت از منابع آب در سطوح مختلف جامعه، استفاده از شیوه های پوپولیستی که مسئولیت پذیری را کاهش می دهد شایسته مباحث توسعه استان ندانست و بر عمل به مسئولیت قانونی که جایگاه شرعی هم دارد تاکید ورزید. دکتر صادقی با بیان اینکه از همه ظرفیت‌های قانونی برای کمک به شرکت آب منطقه ای کرمانشاه استفاده خواهد کرد مطالبه گری و ایجاد شاخص های ارزیابی برای چاههای غیرمجاز از سوی مراجع بالادستی در وزارت نیرو را بسیار موثر خواند و توفیق در اعمال قوانین را منوط به مطالبه گری های جدید و ارزیابی های دقیق بیان داشت.  وی ورود حوزه های قانونی مانند دادستانی در زمانی که نیاز به تدبیر باشد را عاملی برای اقدام بهتر و موثرتر ذکر کرد که می توان با هماهنگی بین سازمانها نیاز به ورود حوزه های قضایی را کمتر کرد. دکتر صادقی در خصوص عدم تمایل کشاورزان به استفاده از سیستم کنتورهای هوشمند بر لزوم هماهنگی های بیشتر با جهادکشاورزی تاکید و با اشاره به کشتهای آب بر الزام همسویی در اتخاذ سیاست های آب و کشاورزی تاکید نمود.

دادستان کرمانشاه با اشاره به حفاری‌های غیرمجاز، از استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای صدور احکام قضایی خبر داد و بیان داشت اقداماتی که در راستای توقیف یا فروش دستگاه های حفاری غیرمجاز نیاز است باید با اتخاذ رویکردی مشخص و قانونمند انجام شود و این دادستانی آمادگی آن را دارد که رویکرد هماهنگ برای اتخاذ شیوه های قانونی را استعلام و پیشنهاد نماید. وی با بیان برخی مسائل و مشکلات پروژه های اجرایی، تقویت نظارت های درونی را عامل اصلی برای حذف بسترهای سوء استفاده احتمالی و هدر رفتن هزینه ها دانست. دکتر صادقی نظارت را عاملی برای جلوگیری از برخوردهای قضایی بعدی ذکر کرد چراکه معتقد است برخی برخوردهای قضایی سبب می‌شود که نیروهای کاری و فعال شجاعت و جسارت خود را از دست بدهند، هرچند که برخوردهای قضایی بازتاب های بیرونی مناسبی نیز نخواهد داشت.

دادستان کرمانشاه یک مدیر موفق را کسی دانست که با مسدود کردن مسیرهای سوء استفاده احتمالی، راه تعدی به منابع مالی و تضییع حقوق دولت را بسته و مانع ورود دستگاه‌های قضایی به مجموعه فنی گردد. دکتر صادقی ورود دستگاه قضایی به پروژه های فنی را موجب تاخیر در روند اجرایی پروژه دانسته و از آن به عنوان دستاویزی برای سیاه نمایی برخی از آحاد جامعه یاد کرد. وی با اشاره به ایستادگی مدیران در برابر مطالبات غیرقانونی و زیاده‌خواهی‌ها، ممانعت از ایجاد بسترهای سوء استفاده را عامل استحکام شیوه های مدیریتی دانست. دکتر صادقی اغماض در برخورد با خطاها را عاملی برای تکرار آن خواند و اظهار داشت نمی‌توان هم اغماض کرد و هم انتظار بهبود داشت.  وی با تاکید به اینکه نباید به تلنگر دادستانی بی توجه بود بر لزوم ممانعت از تکرار خطا تاکید و عزم جدی خود برای همکاری با برنامه های حفاظت از منابع آب را اعلام داشت.

در ادامه درویشی ضمن تشکر از حسن نظر دادستان کرمانشاه به وی با اشاره به رویکرد خود و همکاران در شفافیت در همه ارکان، حفاظت از حقوق دولت را جزو برنامه‌های اصلی خود دانست و با اشاره به حساسیت خود به صیانت از منابع  اعلام داشت که از بدو ورود خود به سیستم مدیریتی شرکت آب منطقه کرمانشاه نسبت به انجام شفاف‌سازی های لازم اقدام شده است. وی تقویت سازوکارهای بدنه فنی شرکت در بخش‌های مختلف، انتخاب اصلح معاونین مدیران و تقویت نظارت داخلی را جزو زیرساخت‌هایی ذکر کرد که برای ایجاد شفافیت لازم بوده و توسط وی انجام شده یا در دست انجام است. درویشی با اشاره به اینکه هر اتفاقی که در یک بنگاه اقتصادی بزرگ مانند شرکت آب منطقه ای کرمانشاه حادث شود می‌تواند اثرات ناگواری بر ذهنیت مردم داشته باشد بر عزم جدی خود و مجموعه تحت مدیریتش برای خود ارزیابی و نظارت داخلی تاکید کرد و اظهار امیدواری کرد با حمایتهای بی دریغ دادستان و مجموعه قضایی استان بتوان چاههای غیرمجاز و تعدی به منابع آب را کم و کمتر کرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات