برگزاری دوازدهمین جلسه کمیته تحقیقات درشرکت آب منطقه ای همدان

دوازدهمین جلسه کمیته تحقیقات با حضور اعضا در شرکت آب منطقه ای همدان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، دوازدهمین جلسه کمیته تحقیقات با حضور اعضا در محل سالن جلسات شرکت برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص بررسی اولویت های پیشنهادی تحقیقات در سال ۹۸ بحث وتبادل نظر شد.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای همدان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای همدان

    شركت آب منطقه‌ای همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات