برگزاری کارگاه آشنایی با تیم های واکنش سریع در اصفهان

برگزاری کارگاه آشنایی با تیم های واکنش سریع در اصفهان


* یک دوره شش ساعته کارگاه آموزشی با موضوع آشنایی با تیمهایی واکنش سریع ایران و جهان از صبح امروز در ابفای اصفهان آغاز گردید.

* این دوره که با تدریس مدرسین شرکت مشاور پژوهشگران موج پیشرو طی سه بخش برنامه ریزی و اجرا گردید.

موضوعات مطروحه در این دوره

1_ آشنایی با تیم های واکنش سریع ایران و جهان
2_ آشنایی با تیم ارزیابی و نقش آن در تکمیل عملکرد تیم های واکنش سریع
3_ آشنایی با چالش های در پیش روی تیم های واکنش سریع در مناطق زلزله زده

این دوره بنا بر دعوت مدیریت بحران ابفای اصفهان با هدف بستر سازی برای ساخت تیم واکنش سریع این استان برگزار گردید.
موج_پیشرو
کارگاه مدیریت بحران

نظرات