عناوین پژوهشی پیشنهادی دانشگاه ها برای سال ۱۳۹۸شرکت آب منطقه ای البرز بررسی شد

در جلسه ای که به همت کمیته تحقیقات شرکت، اسفند ماه با حضور برخی معاونین و مدیران شرکت و تعدادی از اساتید دانشگاه های مختلف،موضوعات پژوهشی پیشنهادی برای سال ۱۳۹۸شرکت آب منطقه ای البرز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ابتدای این جلسه، دکتر سعدی، دبیر کمیته تحقیقات شرکت،عناوین متعدد پیشنهادی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی برای سال ۱۳۹۸، مطرح نمود و برخی صاحبان موضوعات و طرح‌های پیشنهادی خود، توضیحاتی در خصوص موضوع پیشنهادی خود ارائه نموده و سپس حضار در خصوص این و عناوین و طرح ها به بحث و گفتگو پرداختند.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات