حضور مشاورامور ایثار گران  در شرکت آبفای شهری استان سمنان

حضور مشاورامور ایثار گران در شرکت آبفای شهری استان سمنان

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

منبع خبر

شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

شرکت آب و فاضلاب استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

نظرات