بررسی طرح ۵۸ متری بزرگراه امیرکبیر اراک با حضور معاون وزیر و دبیر و اعضای شورایعالی شهرسازی و معماری...

بررسی طرح ۵۸ متری بزرگراه امیرکبیر اراک با حضور معاون وزیر و دبیر و اعضای شورایعالی شهرسازی و معماری...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى

منبع خبر

اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى

اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى یک سازمان دولتی می باشد

نظرات