پرنده بادخورک معمولی در آسمان کرمان دیده شد

پرنده بادخورک معمولی در آسمان کرمان دیده شد

به گزارش محمد ابراهیم صحتی ثابت رئیس اداره محیط طبیعی حفاظت محیط زیست استان کرمان،مهاجرت بادخورک معمولی جهت زادآوری به شهر کرمان آغاز شد.
وی در این رابطه گفت این پرندگان در حال حاضر در آسمان شهر به صورت گله ای قابل دیدن و در حال پرواز می باشند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات