دستگیری شکارچیان یک راس قوچ وحشی توسط مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان زرند

دستگیری شکارچیان یک راس قوچ وحشی توسط مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان زرند

به گزارش رحیم منتظر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زرند مامورین یگان حفاظت این شهرستان موفق به دستگیری متخلفین شکار وصید که اقدام به شکار یک راس قوچ وحشی در منطقه حفاظت شده چاه کوچه نموده بودند گردیدند.
وی گفت از افراد خاطی یک قبضه اسلحه گلوله زنی نیز کشف و ضبط ودو نفر متخلف دستگیر شده جهت انجام مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی گردیدند.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات