مراسم گرامیداشت روزدرختکاری در شهرستام عجب شیر

مراسم گرامیداشت روزدرختکاری در شهرستام عجب شیر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری عجبشیر

  منبع خبر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر یک شهرداری در شهر عجبشیر می باشد

   نظرات