بازگشایی لاین خروجی بلوار امام خمینی(ره)

بازگشایی لاین خروجی بلوار امام خمینی(ره)

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، با پی گیریهای مهندس قاسمپور شهردار طالقان و تلاش بی وقفه نیروهای حوزه خدمات شهر و موتوری  لاین خروجی بلوار امام خمینی(ره) که بعلت رانش کوه و انفجار لوله گاز مسدود شده بود ، پس از ایمن سازی بازگشایی گردید.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری طالقان

    منبع خبر

    شهرداری طالقان

    شهرداری طالقان یک شهرداری در شهر طالقان می باشد

      نظرات