جمع آوری و پاکسازی زباله های مسیر ورودی سنندج - کرمانشاه

جمع آوری و پاکسازی زباله های مسیر ورودی سنندج - کرمانشاه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سنندج

منبع خبر

شهرداری سنندج

شهرداری سنندج یک شهرداری در شهر سنندج می باشد

نظرات