جمع آوری و پاکسازی زباله های مسیر ورودی سنندج - کرمانشاه

جمع آوری و پاکسازی زباله های مسیر ورودی سنندج - کرمانشاه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سنندج

    منبع خبر

    شهرداری سنندج

    شهرداری سنندج یک شهرداری در شهر سنندج می باشد

      نظرات