آموزش کوتاه مدت ایمنی و قواعد رانندگی به رانندگان بیرون شهری شاغل

آموزش کوتاه مدت ایمنی و قواعد رانندگی به رانندگان بیرون شهری شاغل

به گزارش اداره ارتباطات واموربین الملل شهرداری اراک، آموزش کوتاه مدت ایمنی و قواعد رانندگی به رانندگان بیرون شهری شاغل در ترمینال سردشت در راستای کاهش حوادث جاده ای ایام نوروز در محل ترمینال سردشت ارائه شد.

:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

منبع خبر

شهرداری اراک

شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

نظرات