جلسه شورای مدیران امور آب وفاضلاب شهرستان اراک با حضور سرپرست شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی برگزار شد

جلسه شورای مدیران امور آب وفاضلاب شهرستان اراک با حضور سرپرست شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی برگزار شد


مهندس یوسف عرفانی نسب سرپرست جدید شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی درجلسه شورای مدیران امور آب وفاضلاب شهرستان اراک که در محل سالن جلسات این امور برگزار گردید حضور یافت .

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی مهندس سرآبادانی مدیر امور آب وفاضلاب شهرستان اراک طی این جلسه گزارشی از عملکرد واحدهای مختلف و شهرهای تحت پوشش امور آب و فاضلاب شهرستان اراک ارائه نمود.

در ادامه مهندس عرفانی نسب ضمن تشکر از زحمات مدیریت و کارکنان امور آب و فاضلاب شهرستان اراک اظهار داشت : همدلی و همکاری باعث پیشرفت در انجام امور و پیشبرد اهداف شرکت می گردد که می بایست این مقوله سر لوحه اهداف همه همکاران در شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی قرارگیرد.

نویسنده:زهراطراوتی فکور

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

  شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی یک شرکت در شهر اراک می باشد

   نظرات