تعویض ترانسفورماتور جریان ۶۳ کیلوولت ساخت شرکت بالتیو فرانسه (۱۳۹۷/۱۲/۱۸)

ترانسفورماتورهای جریان ساخت شرکت بالتیو فرانسه از سال ۱۳۷۶ در تعدادی از ایستگاههای ۶۳ کیلوولت مورد بهره برداری قرار گرفته اند. بدلیل ساختار نامناسب این ترانسفورماتورها تعدادی از آنها در سالهای اخیر در ایستگاههای مختلف دچار انفجار گردیده اند. بر اساس بررسی مشترک همکاران و شرکت محترم نیرو ترانس، ترانسفورماتورهای یاد شده دارای اشکال اساسی بوده و جایگزینی آنها جهت پیشگیری از بروز حوادث، اجتناب ناپذیر بوده است. بر همین اساس در سال جاری ۶۰ دستگاه ترانسفورماتور جریان در ایستگاه فوق توزیع جایگزین ترانسفورماتورهای مذکور گردیده است.

پروژه مذکور با همکاری دفتر فنی انتقال، امورهای بهره برداری مرکز، ‌گلستان ،‌غرب و همچنین اداره اصلاح و بهینه سازی اجرا گردید. ضمنا براساس نتایج این مطالعات از سال ۹۶ اندازه گیری tgs  ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ ایستگاههای مختلف در دستور کار قرار گرفت است تا وضعیت ترانسفورماتورهای مذکور پایش گردیده و هرگونه عیوب و اشکال احتمالی بموقع آشکار و از بروز حوادث پیشگیری گردد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای مازندران

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای مازندران

  شرکت برق منطقه ای مازندران

  شرکت برق منطقه ای مازندران یک شرکت در شهر ساری می باشد

   نظرات