نظر خواهی در مورد پیش نویس ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی

پیرو انتشار پیش نویس اولیه و غیر قابل استناد ورایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه ) در اسفند ماه سال ۹۶ برای نظر خواهی پیش نویس نهایی و غیر قابل استناد، ویرایش مذکور توسط کمیته تخصصی مبحث نهم مقررات ملی تهیه و ارایه شده است. نسخه ای از پیش نویس فوق الذکر در وب سایت دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان به آدرس : www.nbri.ir برای نظرخواهی قرار داده شده است . مهندسان می توانند حداکثر تا تاریخ ۱۵-۱-۹۸ نظرات خود را به دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان ارسال نمایند .

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات