نشست هم اندیشی مهندسان محاسب استان البرز با محوریت موضوع" حق الزحمه خدمات مهندسی عمران(طراحی)"

نشست هم اندیشی مهندسان محاسب استان البرز با محوریت موضوع" حق الزحمه خدمات مهندسی عمران(طراحی)"

نشست هم اندیشی مهندسان محاسب استان البرز  با محوریت موضوع" حق الزحمه خدمات مهندسی عمران(طراحی)" روز دوشنبه ۲۰ اسفند ماه ۹۷ از ساعت ۱۶ الی ۱۸:۳۰ در سالن همایش های سازمان (سالن مهندس اسکندری) واقع در محل ساختمان آموزش سازمان (ساختمان مهندس صالح سامن) برگزار خواهد شد.


از همه مهندسان محاسب عمران عضو سازمان دعوت می شود در این نشست هم اندیشی حضور فعال داشته باشند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

  نظرات