رایزنی برای برگزاری دوره آموزش مدرسین انرژی

رایزنی برای برگزاری دوره آموزش مدرسین انرژی


رایزنی برای برگزاری دوره آموزش مدرسین انرژی

جلسه کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست روز دوشنبه ۱۳ اسفند با حضور اعضا تشکیل شد در این نشست دکتر کاری رئیس بخش انرژی و کمیته مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی ،گزارش ویرایش جدید مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان را ارائه کرد و حاضران نقطه نظرات خود را در این زمینه بیان داشتند .
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، نیاز به برگزاری دوره مهندسین انرژی در این جلسه مطرح و پیگیری های مربوط به آن با حضور دکتر کاری انجام و مقرر گردید شرایط جدید تخصیص صلاحیت آموزش سرفصل های مورد تایید وزارت راه و شهرسازی و زمان برگزاری دوره طی مکاتبه با دفتر مقررات ملی ساختمان درخواست و  پیگیری گردد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات