شرکت مدیر کل حفاظت محیط زیست در آیین پاک سازی بناها و اماکن تاریخی کرمان

شرکت مدیر کل حفاظت محیط زیست در آیین پاک سازی بناها و اماکن تاریخی کرمان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات