آموزش  برنامه مدیریت سبز برای روسای ادارات بیمه سلامت استان گیلان

آموزش  برنامه مدیریت سبز برای روسای ادارات بیمه سلامت استان گیلان

در راستای اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست ، در جهت اجرای برنامه مدیریت سبز مشتمل بر مدیریت مصرف انرژی ،آب،مواد اولیه و تجهیزات ، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آنها (شامل کاغذ) دوره  آموزشی با حضور  ۳۱ نفر از روسای ادارات ستادی و شهرستانهای بیمه سلامت استان  گیلان  برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان این دوره آموزشی بنابه درخواست اداره کل بیمه سلامت ،  توسط علی اصغر روشنی کارشناس اداره آموزش و پژوهش حفاظت محیط زیست استان  با رویکردهای نظام مدیریت سبز و براساس محورهای ۱۲ گانه بند (ز) ماده  ۳۸ آئین نامه اجرای قانون برنامه ششم توسعه  با نگاه حفظ محیط زیست جهت تحقق اهداف توسعه پایدار برگزار شد.

لازم بذکر است  اجرای برنامه مدیریت سبز در سازمانها ،موسسات ،  ادارات و دستگاههای اجرایی میتواند علاوه بر حفظ محیط زیست در کاهش اعتبارات هزینه ای دولت نیز نقش بسزایی داشته باشد .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات