آزاد‌سازی درتقاطع خیابان مدرس و مفتح با ۱۰ میلیارد ریال اعتبار

آزاد‌سازی درتقاطع خیابان مدرس و مفتح با ۱۰ میلیارد ریال اعتبار

احمد شاه بالایی با بیان این خبر اظهار کرد: هزینه آزادسازی این ملک از محل اعتبارات شهرداری منطقه دو تامین شده است.

وی هدف از این آزادسازی را تعریض معابر و بازگشایی گره های ترافیکی خیابان مدرس و خیابان مفتح ذکر کرد و گفت: عرصه این ملک ۱۹۶ متر مربع  واعیانی تجاری مسکونی آن ۲۱۰ مترمربع بوده است.

شاه بالایی خاطرنشان کرد: آزاد سازی این ملک بنابر پیشنهاد معتمدین محلی و سرمایه های اجتماعی صورت گرفته است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کاشان

  منبع خبر

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان یک شهرداری در شهر کاشان می باشد

   نظرات