رنگ آمیزی بلوار خ امام رضا (ع)توسط شهرداری

رنگ آمیزی بلوار خ امام رضا (ع)توسط شهرداری

رنگ آمیزی بلوار خ امام رضا (ع)توسط شهرداری علی آباد کتول در طرح استقبال از بهار

رنگ آمیزی بلوار خ امام رضا (ع)توسط شهرداری علی آباد کتول در طرح استقبال از بهار

رنگ آمیزی بلوار خ امام رضا (ع)توسط شهرداری علی آباد کتول در طرح استقبال از بهار

رنگ آمیزی بلوار خ امام رضا (ع)توسط شهرداری علی آباد کتول در طرح استقبال از بهار

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

    منبع خبر

    شهرداری علی آباد کتول

    شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

      نظرات