فرایند نظارت بر ساخت و...

فرایند نظارت بر ساخت و...

در راستای نظارت بر ساخت و سازهای شهری، شهرداری هم گام با سازمان نظام مهندسی بر لزوم شناخت دغدغه ها و چالش های موجود در توسعه شهر تاکید نمودند.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد، در جلسه ای که با حضور رئیس و کارشناسان سازمان نظام مهندسی در منطقه دو شهرداری تشکیل شد سید ابوالفضل کشفی مدیر منطقه، توسعه ناهمگون ساخت و ساز در سطح منطقه را  موجب گسترش تخلفات ساختمانی در شهر دانست و نظارت بر ساخت و سازها و جلوگیری از تخلفات را ضروری تر از گذشته ارزیابی نمود.

مهدی سالاری رئیس سازمان نظام مهندسی یزد نیز با بیان این که تعامل نظام مهندسی و شهرداری یک امر ضروری است عنوان کرد: جلسات منظم ماهانه جهت برنامه ریزی دقیق در راستای تحقق مواردی مانند چگونگی اجرایی نمودن موضوع سازندگان دارای صلاحیت در حوزه ساخت و ساز شهری، تفکیک آپارتمان ها و نقشه های ساخت و در قالب یک کارگروه مشترک با حضور عوامل اصلی در حوزه ساخت و ساز در دستور کار قرار گیرد.

وی ضمن تاکید بر لزوم شناخت دغدغه ها و چالش های موجود در توسعه شهر و همچنین طراحی و ایده پردازی برای تحقق آرمان های ایرانی اسلامی اظهار کرد: برای حفظ کالبد شهر یزد و غنا بخشیدن به آن می بایست جایگاه شهرسازی و شهرسازان به طور مشخص در اولویت سازمان های دخیل در امور شهری قرار گیرد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات