مدیر پروژه طرح سد و شبکه گرمی چای منصوب شد

مهندس شهروز شعاعی، طی حکمی به امضای مدیرعامل شرکت به عنوان مدیر پروژه طرح سد و شبکه گرمی چای منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، طی حکمی به امضای مهندس یوسف غفارزاده، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت، مهندس شهروز شعاعی با حفظ سمت به عنوان مدیر پروژه طرح سد و شبکه گرمی چای منصوب شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات