تقدیر مدیرعامل از مدیریت و پرسنل دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای قم

رضا کاظمی زاد مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب قم گفت : مدیر عامل آب منطقه ای قم از مدیریت و کارکنان دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت تقدیر نمودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: رضا کاظمی زاد مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب قم  با اشاره  به کسب رتبه خیلی خوب دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت در ارزیابی عملکرد فعالیت های سال ۹۶ شرکت آب منطقه ای قم گفت: احمد حاجی حسینی مسگر مدیرعامل شرکت با اهداء لوح تقدیر از اقدامات و تلاش های صمیمانه و موثر مدیریت ،کارشناسان، تکنسین ها و متصدیان ایستگاهها  در پیشبرد اهداف و وظایف شرکت تقدیرکردند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای قم

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای قم

    شركت آب منطقه‌ای قم یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات