جلسه هماهنگی مرمت سدهای کوچک مخزنی و آببندان ها برگزار شد

جلسه هماهنگی مرمت سدهای کوچک مخزنی و آببندان ها برگزار شد

جلسه هماهنگی جهت مرمت سدهای کوچک مخزنی و آببندان ها با حضور شرکت آب منطقه ای گلستان و جهاد کشاورزی، در سالن کوثر شرکت آب منطقه ای گلستان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت در این جلسه گفت: در اجرای کارهای مرمت و بهبود آببندان ها، رعایت اولویت مولفه های فنی و پایداری سازه ها ضرورت دارد و با توجه به وجود نیازمندی های ریپ رپ واجرای بتنی کردن کانال های ورودی و خروجی وتجهیز نقطه تحویل حجمی آب، نصب تابلوهای هشدار دهنده می تواند به عنوان اولویت های اول کار در مراحل طراحی و اجرایی مشاوران فنی طرح قرار گیرد. مهندس حسین دهقان افزود: از طرفی با توجه به کاهش حدود ۴۰ درصدی رواناب سطحی رودخانه ها، ایجاد هر گونه ظرفیت افزایش آب بندان ها مورد نظر آب منطقه ای نمی باشد و صرفا در مقاطعی که نیاز ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات