تشریح درس آب سرچشمه زندگی برای دانش آموزان در راستای اجرای...

تشریح درس آب سرچشمه زندگی برای دانش آموزان در راستای اجرای...

در راستای اجرای طرح داناب مسئول روابط عمومی امور منابع آب فهرج آقای کریمی مهر با حضور در دبیرستان پسرانه شهید نیکویی این شهرستان در خصوص بحران کم آبی منطقه صحبت نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، مسئول روابط عمومی امور منابع آب فهرج آقای کریمی مهر با حضور در دبیرستان پسرانه شهید نیکویی این شهرستان در خصوص بحران کم آبی منطقه صحبت نمود.

وی در ادامه به بررسی و شرح درس (آب سرچشمه زندگی ) از کتاب انسان و محیط زیست پرداخت و پایان جلسه آزمونی در خصوص منابع آبی و مصرف صحیح آب از دانش آموزان گرفته شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات