برگزاری جلسه اخلاق اداری و سبک زندگی در شرکت آبفای شهری استان سمنان

برگزاری جلسه اخلاق اداری و سبک زندگی در شرکت آبفای شهری استان سمنان

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات