اکران فیلم ویژه اعضا و خانواده محترمشان به مناسبت هفته مهندس

اکران فیلم ویژه اعضا و خانواده محترمشان به مناسبت هفته مهندس

به گزارش روابط عمومی سازمان،  بخش فیلم ویژه اعضا و خانواده محترمشان به مناسبت هفته مهندس صورت گرفت.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن در شهر بیرجند می باشد

    نظرات