اطلاعیه/ پذیرش مراجعان به واحد خدمات مهندسی (شماره دهی) تا ساعت ۱۵

اطلاعیه/ پذیرش مراجعان به واحد خدمات مهندسی (شماره دهی) تا ساعت ۱۵

قابل توجه اعضا و مراجعان محترم؛
با توجه به حجم بالای کار و ارباب رجوع در واحد خدمات مهندسی و همچنین نیاز به زمان کافی جهت جمع آوری و ثبت نهایی کارهای تحویل گرفته شده از مراجعان، پذیرش ارباب رجوع (شماره دهی) هر روزه تا ساعت ۱۵ امکان پذیر خواهد بود.

قابل ذکر است با توجه به تراکم بالای کاری پایان سال و در راستای تسهیل امور مراجعان محترم، واحدهای خدمات مهندسی،  عضویت،  مالی،  شناسنامه فنی ملکی،  نقشه برداری، حل اختلاف،   دبیرخانه، حوزه ریاست، انفورماتیک، گاز و واحد ژئوتکنیک از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ تا پایان سال در روزهای پنج شنبه  نیز از ساعت ۸ الی ۱۴ جهت ارایه خدمت در محل کار حضور خواهند داشت.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات