ثبت نام اردوی راهیان نور جنوب کشور ویژه اعضای سازمان

اردوی راهیان نور ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان  قم و با مشارکت بسیج مهندسین برگزار می گردد که سازمان بخشی از هزینه های این اردو را بابت اعضا متقبل شده است.

ساعت ثبت نام از ساعت ۲۱ دوشنبه ۲۰ اسفندماه می باشد.

تاریخ های اعزام:
گروه اول سفر: ۹۸/۱/۳ لغایت ۹۸/۱/۶
گروه دوم سفر:  ۹۸/۱/۱۱ لغایت ۹۸/۱/۱۴

مدت سفر: ۴ روز

مناطق مورد بازدید: مناطق عملیاتی جنوب کشور و سایت موشکی سپاه پاسداران

وسیله ایاب ذهاب: اتوبوس
هزینه سفر: به ازای هر نفر ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
عضو سازمان ۷۵۰/۰۰۰ ریال + ۷۵۰/۰۰۰ ریال سهم سازمان

افراد تحت تکفل : به صورت ۱۰۰ درصدی – ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
مهلت ثبت نام: تا پایان ساعت اداری مورخ ۹۷/۱۱/۲۲

به دلیل محدودیت اولویت با اعضایی است که زودتر ثبت نام کرده باشد.
شماره تماس واحد رفاه و ورزش (آقای شاکری) ۸۶-۳۲۹۱۹۲۸۴ داخلی۲۲۶

ورود به سامانه کارتابل الکترونیک

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات