برگزاری جلسه جهت تعیین تکلیف اراضی واگذار شده به نهادهای نظامی و انتظامی استان ایلام با حضور مهندس امیری  مشاور مدیرعامل...

برگزاری جلسه جهت تعیین تکلیف اراضی واگذار شده به نهادهای نظامی و انتظامی استان ایلام با حضور مهندس امیری مشاور مدیرعامل...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات