جلسه هم اندیشی و تصمیم گیری مدیر کل حفاظت محیط زیست کرمان و مسئولان دانشکده دامپزشکی درخصوص انعقادقرارداد محیط زیست بارییس و اساتید هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر

جلسه هم اندیشی و تصمیم گیری مدیر کل حفاظت محیط زیست کرمان و مسئولان دانشکده دامپزشکی درخصوص انعقادقرارداد محیط زیست بارییس و اساتید هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر

جلسه هم اندیشی و تصمیم گیری مدیر کل حفاظت محیط زیست کرمان و مسئولان دانشکده دامپزشکی درخصوص انعقادقرارداد محیط زیست با رییس و اساتید هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات