بازدید مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان از دوره آموزش تیراندازی و دفاع شخصی و استفاده از شوکر ویژه محیط بانان توسط فرماندهی نیروی انتظامی استان

بازدید مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان از دوره آموزش تیراندازی و دفاع شخصی و استفاده از شوکر ویژه محیط بانان توسط فرماندهی نیروی انتظامی استان

بازدید مدیر کل حفاظت  محیط زیست استان کرمان  از دوره آموزش تیراندازی  و دفاع شخصی و استفاده از شوکر ویژه محیط بانان توسط فرماندهی نیروی انتظامی استان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات