دستگیری شکارچیان غیرمجاز درفریدونکنار

دستگیری شکارچیان غیرمجاز درفریدونکنار

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران ،ماموران یگان حفاظت محیط زیست درحین گشت و کنترل درتالاب ازباران فریدونکنار شکارچیان غیرمجازرابه همراه ۵ قبضه سلاح شکاری که یک قبضه آن قاچاق بود،دستگیرکردند.

درماموریت دیگرماموران یگان حفاظت محیط زیست فریدونکنار درتالاب ازباران  ازیک شکارچی غیرمجاز ۱ قبضه سلاح شکاری کشف وضبط کردند.

متخلفین باتشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات