ساعات کاری منطقه ۲ شهرداری تبریز افزایش یافت

ساعات کاری منطقه ۲ شهرداری تبریز افزایش یافت

با توجه به افزایش مراجعه شهروندان به شهرداری و همچنین مدیریت حجم کار، شهرداری منطقه دو تبریز اقدام به افزایش ساعت کاری کلیه کارکنان تا ساعت  ۱۷ کرد .
بر این اساس کارکنان شهرداری منطقه دو تبریز از ۲۰ لغایت ۲۸ اسفند ماه تا ساعت ۱۷ با حضور در محل خدمت خود، پاسخگوی مراجعه کنندگان خواهند بود .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات