گردهمایی آشنایی و ترویج فرهنگ محیط زیست

گردهمایی آشنایی و ترویج فرهنگ محیط زیست

گردهمایی آشنایی و ترویج فرهنگ محیط زیست
با حضور مسئولین شهرستان، اعضای شورای اسلامی ، پاکبانان و پرسنل فضای سبز شهرداری شوشتر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شوشتر

منبع خبر

شهرداری شوشتر

شهرداری شوشتر یک شهرداری در شهر شوشتر می باشد

نظرات