لایروبی نهر آب بلوار شمالی

لایروبی نهر آب بلوار شمالی

لایروبی نهر آب بلوار شمالی با استفاده از ادوات و نیروهای خدمات شهری شهرداری دامغان see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php لینک اصل خبر در سایت شهرداری دامغان

    منبع خبر

    شهرداری دامغان

    شهرداری دامغان یک شهرداری در شهر دامغان می باشد

      نظرات