توزیع رایگان نهال میان شهروندان تاکستانی از مورخه ۲۱ اسفند

توزیع رایگان نهال میان شهروندان تاکستانی از مورخه ۲۱ اسفند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تاکستان

  منبع خبر

  شهرداری تاکستان

  شهرداری تاکستان

  شهرداری تاکستان یک شهرداری در شهر تاکستان می باشد

   نظرات