سیاستگزاری مجموعه مدیریت شهری باید به گونه ای...

سیاستگزاری مجموعه مدیریت شهری باید به گونه ای...

جوانان بخش اعظم هرم جمعیتی جامعه را تشکیل می‌دهند، ورزش و تفریح از نیازهای اصلی و اساسی آن‌ها است که مدیران شهری باید به آن توجه ویژه داشته باشند.

وی افزود:برخی از تفریحات ورزشی مانند اسکیت نقش موثری در نشاط اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان به ویژه جوانان دارد، لذا شهرداری باید سیاست‌ها و ریل‌گذاری‌های فرهنگی و اجتماعی را به گونه‌ای تنظیم کند تا شهروندان، ورزش را در سبد نیازهای اساسی خانوار قرار دهند که دستاورد آن ایجاد نشاط اجتماعی خواهد بود.

دکتر قوامی اضافه کرد: سیاستگزاری مجموعه مدیریت شهری باید به گونه ای باشد که موجب افزایش نشاط اجتماعی شود. در همین راستا شورای پنجم در سال گذشته برای ورزش‌های همگانی، ۳/۵ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داد که این مبلغ را برای سال آینده به ۵ میلیارد تومان افزایش داده ایم.

/پایان پیام/

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر قزوین

    منبع خبر

    شورای شهر قزوین

    شورای شهر قزوین یک شورای شهر در شهر قزوین می باشد

      نظرات